Protestantse Kerk Vianen

Komende activiteiten

zondag 28 apr 10:00 uur
Grote Kerk -

Ds. J. Visser te Ermelo

zaterdag 04 mei 18:30 uur
R.K. Kerk -

Ds. J.H. Langelaar

zondag 05 mei 09:00 uur
De Korte Inloop -

Jeugdkapel (met ontbijt)

zondag 05 mei 10:00 uur
Grote Kerk -

Ds. J.H. Langelaar

dinsdag 07 mei 10:30 uur
Batenstein -

ds. R.M. den Hertog

zondag 12 mei 10:00 uur
Grote Kerk -

Ds. J.H. Langelaar

Fusiedienst 5 januari

Op zondag 5 januari is met een feestelijke dienst onze fusie, en daarmee het begin van de protestantse gemeente, gevierd. Er was een grote opkomst en ook een ruime vertegenwoordiging van B&W en de omliggende gemeenten. Tijdens deze dienst is ook afscheid genomen van aftredende ambtsdragers en zijn er weer nieuwe ambtsdragers bevestigd, een mooi teken van continuiteit. Na toespraken van de voorzitter van de kerkenraad en de burgemeester heeft ds. Arie van Bergen, als oudste oudpredikant het nieuwe predikantenbord onthuld. Onder 'Lees meer' is een fotoverslag van deze bijzondere dienst te zien.