Protestantse Kerk Vianen

Zondag voor het werelddiaconaat 2012

Op 5 februari was ds Teddy Sakupapa bij ons te gast in het kader van de zondag voor het werelddiaconaat. Samen met kandidaat M. Bondzio leidden zij de dienst. Voor sommige mensen was het zeer indrukwekkend dat een predikant uit Zambia bij ons voorging. Iemand in het echt zien in je eigen kerk, horen dat ook hij zich geïnspireerd weet door dezelfde God, is indrukwekkend en geeft de verbondenheid die we als christenen hebben weer. Andere mensen waren teleurgesteld, dat het aandeel van ds. Sakupapa in de dienst zo klein was. Hij sprak het votum en groet uit en na een korte bemoediging rond de collectes voor Zambia zegende hij de gemeente aan het einde van de dienst. Als ZWO groep zijn we er ons terdege van bewust dat we niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen.

Tijdens de lunch die we gezamenlijk hielden, hebben we gesproken over andere mogelijkheden van ontmoeting tussen de gemeente van Vianen en ds. Sakupapa uit Zambia. Daarbij willen we graag rekening houden met dat wat we van u horen. Bedankt dan ook voor de respons op de dienst.

Foto's van de dienst en het verblijf in Vianen waarin Teddy ook geleerd heeft te schaatsen...