Protestantse Kerk Vianen

Komende activiteiten

maandag 10 dec 20:15 uur
Bij iemand thuis -

Gespreksgroep voor 25+

dinsdag 11 dec 18:00 uur
De Korte Inloop -

Caféglise avond met een creatief programma

Vanaf 19:30 wordt er met het onderwerp begonnen

woensdag 12 dec 19:15 uur
Vrouwekoor -

Ds. R.M. den Hertog, oecumenische vesper

zondag 16 dec 10:00 uur
Grote Kerk -

Ds. J.H. Langelaar

zaterdag 22 dec 00:00 uur
De Korte Inloop -

Gezamenlijke maaltijd Korte Inloop

zondag 23 dec 10:30 uur
Batenstein -

Ds. R.M. den Hertog

ANBI-informatie De Korte Inloop

Het inloophuis De Korte Inloop heeft de ANBI-status waardoor belastingvoordelen bij legaten, giften en schenkingen mogelijk zijn.

Conform de eisen van de belastingdienst aan een organisatie met de ANBI-status, worden de volgende gegevens gepubliceerd:

- de naam van de instelling: Stichting De Korte Inloop

- het RSIN/fiscaal nummer: 805315640

het post/bezoekadres: Korte Kerkstraat 3, 4132 BJ Vianen. Tel. 0347-322977

De doelstelling: mensen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: zorgen voor continuïteit van het inloophuis en haar gerelateerde activiteiten door instandhouding van de huisvesting, opleiding van de vrijwilligers en inspringen op nieuwe mogelijkheden om de doelstelling van het inloophuis te realiseren.

Samenstelling van het bestuur (stand 1 dec 2013):
voorzitter: mevr. H.van der Meer- Lijcklama à Nijeholt
secretaris: mevr. F. de Graaf
penningmeester : dhr I. Ligthart Schenk
lid : mevr. M.R. Van Snippenberg- ‘t Lam
lid : mevr. E.W. Stoutenbeek- Verbeek
lid : mevr. M.A.F. Krekels

Het beloningsbeleid: Al het werk in De Korte Inloop wordt uitgevoerd door vrijwilligers zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat.

Een overzicht van de activiteiten:
- elke middag open voor het ontmoeten van mensen (Inloophuis)
- 22 gezamenlijke maaltijden per jaar.
- 10 creatieve middagen per jaar.
- het houden van een zomerfeest voor gasten en vrijwilligers
- het verzorgen van een Kerstdiner voor onze gasten
- elke maand een avond organiseren voor Club Philadelphia.

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het jaarverslag over 2016:
-Baten en lasten
-Toelichting op het jaarverslag