Collecteopbrengst Diaconaal zomerproject 2005

In de maand juli is in de Grote Kerk gecollecteerd voor het diaconaal zomerproject "Houd Hoop Levend - Plant een olijfboom!". Op drie zondagen is voor 701,97 euro opgehaald. Dat is goed voor 35 olijfbomen. Op dit moment is de opbrengst in De Hoeksteen nog niet bekend, maar de verwachting is dat de doelstelling van 40 bomen, die de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) zichzelf had gesteld, wel wordt gehaald.

Sinds het begin van de tweede Intifada (volksopstand) in oktober 2000 heeft het Israelische leger in de bezette Palestijnse gebieden duizenden hectaren landbouwgrond en meer dan honderdduizend olijfbomen vernield.
Doel van de actie is het herplanten van 50.000 olijfbomen in de Palestijnse gebieden. Kerkgemeenschappen en andere groepen en individuen uit de hele wereld ondersteunen de actie op grote schaal. Meer informatie via de website www.plant-een-olijfboom.nl of via de ZWO-commissie.