Protestantse Kerk Vianen

G12-project

Wat is het G12-project? Collecteren we voor naaimachines?

Het G12 project is een project in Zambia, waarbij 12 vrouwen in één van de armere wijken van de hoofdstad Lusaka een aantal jaren geleden begonnen is met een naaiatelier. Naast naaimachines werden er met hulp van buiten af ook breimachines aangeschaft. De vrouwen versterkten elkaar en organiseerden het werk rond deze machines zo, dat ze een basisinkomen voor zich konden verwerven. Dat betekende vervolgens, dat ook weeskinderen en andere kwetsbare kinderen en hun verzorgers met behulp van een basisinkomen beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Op dit moment is geld nodig voor:

 - De opzet van trainingsprogramma's om de verspreiding van HIV en Aids tegen te gaan
 - Opvang en scholing van weeskinderen
 - Het financieren van kleinere initiatieven (microkrediet), zoals de verkoop van bakstenen. 

Vrouwen van de G12 aan het werk

De vrouwen binnen dit project dragen zorg voor dit uitwaaierende netwerk en zorgen ervoor dat de toekomst van de kinderen in deze wijk van Lusaka verbetert. Kinderen krijgen zo een betere kans zich te ontwikkelen. In de presentatie die ds. Van den Bosch 18 september 2011 tijdens de voorbereiding van de startdienst hield, vertelde hij dat met name ook scholing een belangrijk speerpunt is voor de ontwikkeling van de Zambiaanse economie. Met name het gebrek aan scholing zorgt ervoor dat de wereldeconomie geen oog heeft voor de menskracht in Zambia en daardoor bijvoorbeeld uitwijkt naar India.

Het G12 project heeft dus ook als belangrijk nevendoel: scholing voor kinderen. Men beoogt minder schooluitval, zodat kinderen meer en betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarnaast werkt het als een soort van microkredietproject: zelfstandige vrouwen kunnen door middel van het verkopen van stenen ook in hun eigen onderhoud voorzien.
Het is hoopvol te weten dat er in Zambia een transformatie plaatsvindt op het gebied van economie. De laatste tien jaar is er een groei gemeten van 5 %, en de laatste twee jaar zelfs een groei van 6 %. Zorgen die bijvoorbeeld de Wereldbank heeft, is hoe de economie in de rurale gebieden van Zambia meer wordt geïntegreerd met de rest van Zambia, Zambia meer geïntegreerd raakt in Afrika, en Afrika ten slotte meer in de wereldeconomie. De Zambiaanse afdeling van de Wereldbank maakt zich druk om de grote achterstand op het gebied van de infrastructuur weg te halen door het bezig zijn met irrigatie, wegen, energie, hygiëne, gezondheidszorg etcetera. 

Impressie door de familie Kroesbergen