Protestantse Kerk Vianen

Activiteiten van de ZWO groep in het verleden

Op deze pagina zijn (foto) verslagen te vinden van eerder uitgevoerde activiteiten.

  • Woensdag 25 september is in De Hoeksteen een inspirerende avond gehouden over de reis die Ineke, Marjan en Herman naar Zambia maakten. Het werd een avond met prachtige foto's en persoonlijke verhalen van de Zambia-gangers over hun belevenissen, ervaringen en ontmoetingen tijdens hun reis.
  • Op 22 mei vertrokken drie gemeenteleden van ons, Ineke, Marjan en Herman naar Zambia. Zij kwamen de 9e juni terug. Voor alle duidelijkheid melden we dat zij dat geheel op eigen kosten doen. Wel is deze reis een soort van orientatietocht voor een reis die de landelijke organisatie organiseert in 2014. Zij zullen mede namens ons een aantal projecten bezoeken. De jeugdkapel spaarde voor een tastbare bijdrage die het reisgezelschap mee heeft genomen en daar namens hen overhandigd.
  • Op 24 mei was er een spetterend benefietconcert van Shai ten behoeve van onze contacten in Zambia.
  • Op 15 december aanstaande zijn we van de partij met een plaatselijke kerstactiviteiten markt in de Hoeksteen. Het belooft een gezellige middag te worden, de voorbereidingen zijn in volle gang.
  • Op 17 november wordt op de landelijke diaconale dag bekendgemaakt of we als ZWO Vianen goed ons best hebben gedaan met alle activiteiten met betrekking tot onze contacten in Zambia.
  • Op dit moment leggen we contact met ds. Banda, een Zambiaans predikante die via de familie Kroesbergen contact heeft gezocht met ons. U wordt hierover nog verder ingelicht.
  • Op de synode die deze week (kalenderweek 45) gehouden wordt, is een filmpje getoond, waarin ook de ZWO groep Vianen haar bijdrage leverde om het werk van Kerk in Actie Interactief meer onder de aandacht te brengen!!

Zondagwerelddiaconaat op 5 februari 2012

ZWO-avond over Zambia op 28 november 2011

Sinterklaasmarkt 19 november 2011

Bezoek uit Zambia 5 april 2011

Werelddiaconaatszondag 6 februari 2011

Wereldmaaltijd in 2010 en in 2011

Vakantieproject Masakhane van gemeentelid Robin van der Lijn in 2010

Project Trotse Vrouwen in Tanzania in 2009

Diaconaal zomerproject 2005 "Houd Hoop Levend - Plant een olijfboom!"  

Wereldmaaltijd 2010